Strompreise ab 1. Januar 2021

Preise Grundversorgung
ab 01.01.2021
Preisblatt GV 2021.pdf
PDF-Dokument [516.4 KB]
Preise Wasserkraftstrom
ab 01.01.2021
Preisblatt Aqua 2021.pdf
PDF-Dokument [518.3 KB]
Preise für Kunden mit Sondervertrag Heizung
ab 01.01.2021
Preisblatt Heizstrom 2021.pdf
PDF-Dokument [517.0 KB]
Preise Wasserkraftstrom für Kunden mit SV-Vertrag Heizung
ab 01.01.2021
Preisblatt Heizstrom Aqua 2021.pdf
PDF-Dokument [519.4 KB]
Preise Grundversorgung Rückseite
ab 01.01.2021
Preisblatt Rückseite Grundversorgung.pdf
PDF-Dokument [421.4 KB]

Strompreise ab 1. April 2020

Preise Grundversorgung
ab 01.04.2020
Preisblatt April.pdf
PDF-Dokument [282.3 KB]
Preise Wasserkraftstrom
ab 01.04.2020
Preisblatt Aqua April.pdf
PDF-Dokument [282.5 KB]
Preise für Kunden mit Sondervertrag Heizung
ab 01.04.2020
Preisblatt Heizpreise April.pdf
PDF-Dokument [284.7 KB]
Preise Wasserkraftstrom für Kunden mit SV-Vertrag Heizung
ab 01.04.2020
Preisblatt Heizpreise Aqua April.pdf
PDF-Dokument [284.7 KB]
Preise Grundversorgung Rückseite
ab 01.04.2020
Preisblatt Rückseite Grundversorgung-Apr[...]
PDF-Dokument [421.3 KB]